We care about your health

Finclub
For Life

V roce 2008 byla založena nezisková organizace FINCLUB FOR LIFE, o.p.s. Jejím posláním je ve spolupráci se společností FINCLUB plus, a.s. podporovat a rozvíjet aktivity související s osvětou v oblasti zdravého životního  stylu a zdravé výživy. Za tímto účelem organizujeme různé osvětové programy, které pomáhají šířit informace a nové poznatky v oblasti preventivní péče o zdraví.

Obecná charakteristika organizace

 • podpora a rozvíjení různorodých aktivit souvisejících s osvětou v oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy
 • organizování kulturních a osvětových programů či obdobných akcí za účelem šíření informací a nových poznatků v oblasti podpory zdraví, ochrany životního prostředí, atd.
 • organizování programů a obdobných akcí pro nejširší veřejnost na podporu zdravého životního stylu
 • poradenská služba v oblasti zdraví pro širokou veřejnost
 • výchova široké veřejnosti, zejména pak zdravotně postižených osob k zdravému životnímu stylu
 • materiální podpora při vybavování odborných zdravotnických pracovišť, pracovišť poskytujících poradenskou službu a základní diagnostiku
 • osvětová činnost v oblasti prevence nemocných a propagace zdravého životního stylu, případně propagace zdravotnických zařízení
 • podpora rozvoje zdravotní osvěty na území České republiky
 • pořádání sportovně kulturních akcí na podporu zdraví
 • podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotní osvěty
 • všestranná podpora při zavádění moderních trendů medicíny
 • vytváření programů prevence a snižování rizika onemocnění
 • vytváření specializovaných vzdělávacích programů
 • školící činnost
 • rekvalifikační činnost
 • podpora a propagace ekologického zemědělství
 • podpora a propagace rozvoje regionů v rámci EÚ
 • podpora při rozšiřování povědomí o bioproduktech a biotechnologiích
 • podpora vývoje a zavádění biotechnologií

Doplňkové služby

 • reklamní činnost a marketing
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • vydavatelské a nakladatelské činnosti