Okultní krvácení

V roce 2008 byla založena nezisková organizace FINCLUB FOR LIFE, o.p.s. Jejím posláním je ve spolupráci se společností FINCLUB plus, a.s., podporovat a rozvíjet aktivity související s osvětou v oblasti zdravého životního stylu a zdravé výživy. Za tímto účelem organizujeme různé osvětové programy, které pomáhají šířit informace a nové poznatky v oblasti preventivní péče o zdraví.

První větší aktivita proběhla na podzim roku 2008, kdy FINCLUB FOR LIFE uspořádal několik přednášek zaměřených na oblast kardiovaskulárních onemocnění. Ani v roce 2009 jsme nezůstali pozadu a zorganizovali přednáškové turné, tentokrát na téma „Skryté krvácení a jeho rizika“, týkající se prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku. Informovali jsme veřejnost o možnostech, jak tomuto onemocnění předcházet, o nutnosti a důležitosti včasné prevence v této oblasti. Opět nás mile překvapil velký zájem z vaší strany, jako poděkování každý z účastníků obdržel test na skryté krvácení s vysvětlením, jak ho použít.

Děkujeme všem za podporu našich aktivit a za pozitivní vliv na lidi, kterým není lhostejný zdravý životní styl. Velký dík patří našim lékařům - členům Lékařského grémia, kteří byli velmi ochotni při podporování našeho společného úsilí.

okultni_krvaceni

V rámci přednáškového turné „Skryté krvácení a jeho rizika“ jsme se setkali v těchto městech:

Datum
Město
Přednášející
21.10.2009
Praha
MUDr. Holeyšovský
22.10.2009
Nový Jičín
MUDr. Lázničková
26.10.2009
Svitavy
Mgr. Forejt, Ph.D.
5.11.2009
Brno
MUDr. Lázničková
6.11.2009
České Budějovice
MUDr. Jelínek
11.11.2009
Uherský Brod
MUDr. Blasch
19.11.2009
Ostrava
MUDr. Blasch
21.11.2009
Hradec Králové
MUDr. Holeyšovský
24.11.2009
Frýdlant nad Ostravicí
MUDr. Kvitová
30.11.2009
Třinec
MUDr. Czolko
7.12.2009
Brno
MUDr. Hynková
9.1.2010
Liberec
MUDr. Jelínek
23.1.2010
Humpolec
MUDr. Holeyšovský