Výpočet BMI

Víte jak zdravé je Vaše srdce?
Otestujte se, do které skupiny patříte.

Body Mass Index

Vypočítejte si svůj BMI pomocí našeho kalkulátoru:

BMI = hmotnost (kg) / výška (v metrech)

Hodnota BMI  
20,0 až 24,9 průměrná hmotnost
25,0 až 29,9 nadváha
30,0 až 39,9 obezita
40,0 a více těžká obezita

Hodnocení krevního tlaku

Krevní tlak Systolický Diastolický
Optimální 120 80
Normální 130 85
Vysoký normální (prehypertenze) 130 - 139 85 - 89
Rizikový (hypertenze 1. stupně) 140 - 159 90 - 99
Rizikový (hypertenze 2. stupně) 160 - 179 100 - 109
Vysoký rizikový (závažná hypertenze) 180 a více 110 a více

Hodnocení obvodu pasu

Obvod pasu Muži Ženy
Normální hodnoty do 94 cm do 80 cm
Riziko vzniku onemocnění 95 - 102 cm 81 - 88 cm
Vysoké riziko vzniku onemocnění nad 102 cm nad 88 cm

Hodnocení hladiny cholesterolu

Cholesterol  
do 5,0 mmol/l normální hodnota
nad 5,0 mmol/l zvýšené riziko kardiovaskulárních chorob

 

Vyskytuje-li se u někoho více rizikových faktorů současně, jejich účinek se nesčítá, ale násobí!