Kardioprogram

KardioprojektNemoci srdce a cév jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Ročně mají na svědomí více než 53 000 úmrtí, což je zhruba tolik, jako kdyby denně spadlo letadlo se 150 pasažéry. Každých 9 minut zemře na kardiovaskulární onemocnění jeden člověk. Mezi ty nejčastější patří infarkt myokardu, angina pectoris, hypertenze, ateroskleróza, mozková mrtvice.

Proto Finclub ve spolupráci s obecně prospěšnou společností FINCLUB FOR LIFE o.p.s. připravil projekt, jehož cílem je zvýšení povědomí o rizicích kardiovaskulárních onemocnění a seznámení s možností prevence a snížení rizika těchto onemocnění.  

Nečekejte na ortel a zasáhněte včas!

Vznik a vývoj srdečně-cévních onemocnění můžeme výrazně ovlivnit i my sami.
Jakým způsobem? Změnou životosprávy a omezením rizikových faktorů.

Navštivte nás a odměňte své srdce

 • společnost Finclub Vám nabízí komplexní Kardioprogram
 • navštivte naše distribuční centra a využijte bezplatné poradenské služby lékařů
 • poraďte se s odborníky ohledně úpravy životního stylu
 • ptejte se na cílenou suplementaci vhodnými doplňky stravy

Udělejte něco pro sebe a své srdce!

Nenechte se zaskočit, včasnou prevencí můžete leccos zachránit

Které faktory ovlivňují vznik srdečně-cévních onemocnění?

RIZIKOVÉ FAKTORY NEOVLIVNITELNÉ
jsou dané našimi vrozenými předpoklady a nemůžeme je změnit.
Patří mezi ně: pohlaví, věk a rodinná zátěž.

KardioprojektRIZIKOVÉ FAKTORY OVLIVNITELNÉ můžeme sami ovlivnit a pokusit se je změnit. Jsou to:

 • Zvýšená hladina LDL-cholesterolu
 • Zvýšená hladina triglyceridů
 • Zvýšená hladina celkového cholesterolu
 • Snížená hladina HDL-cholesterolu
 • Vysoký krevní tlak
 • Cukrovka I. a II. typu
 • Kouření
 • Obezita
 • Nedostatek pohybu

 Metabolický syndrom
Lékaři o něm mluví jako o hrozbě nového tisíciletí, často je také nazýván chorobou z blahobytu. Jedná se o současný výskyt obezity, zvýšené hladiny triglyceridů, snížené koncentrace HDL cholesterolu, hypertenze a hyperglykemie. Metabolický syndrom ohrožuje 30 – 50 % populace.

Vyskytuje-li se u někoho více rizikových faktorů současně, jejich účinek se nesčítá, ale násobí!

Naopak - při vyloučení některého z rizikových faktorů se prognóza významně zlepšuje.